13 juni 2016

Verouderde workforce

“Zijn naam is Henk. We weten niet precies wat hij doet, maar we zijn er vrij zeker van dat als hij stopt, we echt een probleem hebben. “

Klinkt bekend?

Met het bewezen 3-stappen proces is het mogelijk om de kritische kennis en ervaring van uw oudere werknemers te verplaatsen naar de hoofden en handen van uw volgende generatie.

Business performance komt in gevaar wanneer uw ervaren werknemers met pensioen gaan (of uw organisatie verlaten om welke reden dan ook) en hun unieke kennis verloren gaat.

De 3 stappen methode is de vertrouwde keuze van bedrijven als Boeing, Nike, IBM en Microsoft. De tools bieden een eenvoudig en snelle oplossing voor het systematische in kaart brengen van de risico’s als gevolg van het met pensioen gaan van oudere werknemers.

Ik laat u zien hoe u:

  • Uw personeelsbestand kunt evalueren en risico’s bepaalt, zoals een gebrek aan beschikbare medewerkers met de juiste kennis, te grote werklast en overbelaste experts.
  • Overdragen van zowel impliciete, als expliciete kennis van een vergrijzende beroepsbevolking, overbelaste experts en / of vertrekkende werknemers aan de volgende generatie.
  • Leer uw oudere werknemers hoe zowel expliciete, als impliciete kennis meetbaar over te dragen.
  • Toon uw volgende generatie werknemers hoe ze hun eigen leerproces besturen.
  • Kennis meet die is overgedragen en geeft management en directie de datum waarop hun risico wordt verlaagd.