14 april 2016

Aanpak

Mijn methode is gebaseerd op best practices en geïnspireerd door Steve Trautman’s boek ‘Teach what you know’. In een aantal duidelijk gestructureerde stappen leert uw organisatie om belangrijke kennis en vaardigheden te beschermen.

 

 

Stap 1 – Knowledge Silo Matrix
Uw consultant helpt u met het uitvoeren van een kritische skills analyse. De uitkomst van deze analyse toont aan waar de grootste risico’s op het gebied van kritische kennis en vaardigheden zich bevinden. We spreken ‘skill silos’  of  ‘vaardigheden silo’s’.  Een silo is in dit geval een bundeling van diepgaande kennis en vaardigheden. Veelal opgebouwd door jaren ervaring. Nadat het duidelijk is geworden met welke silo’s u het meeste risico loopt kiest u welke ‘experts’ u wilt repliceren.

 

Stap 2 – Knowledge Transfer Workshop

Tijdens deze fase nodigen wij de experts uit om deel te nemen aan onze 4 uur durende workshop. We leren uw experts wat er komt kijken bij kennisoverdracht. Aan de hand van theorie en praktijk (practice what you preach) oefenen we met het maken van een skill transfer plan en het maken van goede (communicatie)afspraken. Ook behandelen we het feit dat ieder individu zijn eigen leerstijlen heeft. We geven tips aan de hand van voorbeelden om de overdracht zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

 

clt-diagram-1a

 

Stap 3 – Execute Knowledge Transfer
In deze fase gaan uw experts aan de slag met het maken van een skill transfer plan. Dit plan wordt gebaseerd op de skill silos. Het betreft een generiek plan dat later afgestemd op de persoonlijke omstandigheden (tijd, plaats, ervaring) van de leerling. Belangrijk onderdeel van het plan zijn de testvragen.  De kennisoverdracht is succesvol als de leerling alle vragen correct heeft beantwoord. Zodra de leerling(en) zijn gekoppeld aan de expert wordt de overdracht volgens plan (met de juiste voorbereidingen, basic needs en afspraken) uitgevoerd.